Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Zarządzenie nr 1/2021/2022 w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. [Pobierz]

Zarządzenie nr 2/2021/2022 w sprawie wprowadzenia Regulminu pełnienia dyżurów przez pracowników pedagogicznych Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu. [Pobierz]

Zarządzenie nr 3/2021/2022 w sprawie wprowadzenia zmian do Procedury organizacji i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu. [Pobierz]

Zarządzenie nr 4/2021/2022 w sprawie powołania zespołu ds. planowania i koordynowania udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej. [Pobierz]

Zarządzenie nr 5/2021/2022 w sprawie wprowadzenia nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2021/2022. [Pobierz]

Zarządzenie nr 6/2021/2022 w sprawie zgłoszeń zewnętrznych w Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu. [Pobierz]

Zarządzenie nr 7/2021/2022 w sprawie organizacji realizacji zadań Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań. [Pobierz]

Zarządzenie nr 8/2021/2022 w sprawie wprowadzenia "Procedury postępowania na wypadek pożaru i przeprowadzania ewakuacji". [Pobierz]

Zarządzenie nr 9/2021/2022 w sprawie przyjęcia procedury elektroenergetycznej awarii systemowej. [Pobierz]

Zarządzenie nr 10/2021/2022 w sprawie ustalenia "Procedury postępowania nauczycieli i pracowników szkoły w sytuacjach trudnych i kryzysowych w Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu". [Pobierz]

Zarządzenie nr 11/2021/2022 w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ilości zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku 2022/2023. [Pobierz]

Zarządzenie nr 12/2021/2022 w sprawie powołania zespołu do spraw nowelizacji aktów prawnych. [Pobierz]

Zarządzenie nr 13/2021/2022 w sprawie powołania zespołu egzaminacyjnego i zespołów nadzorujących egzamin ósmoklasisty. [Pobierz]

Zarządzenie nr 14/2021/2022 w sprawie określenia terminów rocznej klasyfikacji 2021/2022. [Pobierz]

Zarządzenie nr 15/2021/2022 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego z dnia 14.06.2022. [Pobierz]

Zarządzenie nr 16/2021/2022 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych dla uczniów szkoły w roku szkolnym 2021/2022. [Pobierz]

Zarządzenie nr 17/2021/2022 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania egzaminów poprawkowych dla uczniów szkoły w roku szkolnym 2021/2022. [Pobierz]

Zarządzenie nr 18/2021/2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu nauczycielskich zespołów zadaniowych w Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu. [Pobierz]

Aneks nr 1 do Zarządzenia nr 18/2021/2022 z dnia 25.06.2021 r. p.o dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu. [Pobierz]

Zarządzenie nr 19/2021/2022 w sprawie zwołania zebrania rady pedagogicznej podsumowującą pracę w roku szkolnym 2021/2022. [Pobierz]

Zarządzenie nr 20/2021/2022 w sprawie zwołania zebrania Rady Pedagogicznej rozpoczynającą pracę w roku szkolnym 2022/2023. [Pobierz]

 

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData